Aktualności

Zapytanie ofertowe 6.W.2022

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy produktów żywnościowych na zajęcia dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, […]

Zapytanie ofertowe 5.W.2022

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy materiałów na zajęcia dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. […]

Zapytanie ofertowe: 3.TG.2022

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej  wyłonienia specjalisty ds. zdrowia;   dot. prowadzenie zajęć z dziedziny zdrowia z uczestnikami/uczestniczkami Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Informacja o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2.TG.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym zatrudnienia specjalisty z dziedziny edukacji i kultury w  Klubach Seniora w Nowej Wsi i Krępie Kaszubskiej w projekcie „Troskliwe Gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1.TG.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym oferty dotyczącej dostawy cateringów do Klubów Seniora w Nowej Wsi i Krępie Kaszubskiej w projekcie „Troskliwe Gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w […]

Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 4.W.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym oferty dotyczącej dostawy produktów spożywczych dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach […]

Zapytanie ofertowe: 2.TG.2022

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej  wyłonienia specjalisty ds. edukacji i kultury; prowadzenie zajęć z uczestnikami/uczestniczkami Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3.W.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym o  zakupie i dostawie 6 tabletów multimedialnych wraz z akcesoriami na zajęcia dla uczestników Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku. Projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych […]

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4.W.2022

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy produktów spożywczych dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, […]

Przewiń na górę