Aktualności

Młodzież z Lęborka pokazała, że stać ich na wyjątkowe rzeczy!

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku zorganizowali szereg imprez sportowych, które cieszyły się dużym powodzeniem. Pierwszym wydarzeniem był Turniej Tenisa Stołowego, po którym odbyły się spotkania sportowe z dziećmi w Unieszynie. Następnie zorganizowano Turniej Piłki Nożnej oraz Turniej Tenisa Ziemnego. Młodzi ludzie wykazali się niezwykłą determinacją i zaangażowaniem. Pokonali swoje słabości i odkryli nowe możliwości. Chłopcy z Furii FC zrealizowali projekt, […]

Oświadczenie

Fundacja Lokalna siedzibą w Pogorzelicach, Pogorzelice 6, 84-300 Lębork, jako beneficjent projektu pt. „Troskliwe gminy – etap 2” nr umowy RPPM.06.02.02-22-0007/22 zobowiązuje się do zachowania trwałości efektów ww. projektu, tzn. utrzymania wspartych w ramach projektu 60 miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres […]

Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 8.W.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym oferty dotyczącej dostawy materiałów na zajęcia dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny /4 szt. flipchartów wraz z akcesoriami/ (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych […]

Zapytanie ofertowe 8.W.2022

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy materiałów na zajęcia dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. […]

Informacje o wyniku postępowania

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że  Zapytanie ofertowe Nr 7.W.2022 ogłoszone przez Fundację Lokalną w dn. 07.04.2022 r., dotyczące dostawy materiałów na zajęcia (zakup i dostawa 4 szt. Flipchartów z akcesoriami) dla uczestników/uczestniczek Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, […]

Przewiń na górę