Informacja o udzieleniu zamówienia 1.TG.2021

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1.TG.2021 – pn. Zatrudnienie specjalistów z dziedziny zdrowia, kultury i edukacji w ramach projektu pn. Troskliwe gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

ZAMAWIAJĄCY:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

informuje o udzieleniu zamówienia

Zamówienie zostało udzielone w dniu 15.06.2021 r. Wykonawcy:

L.p.Nazwa (firmy), adres i siedziba WykonawcyNAZWA I NUMER CZĘSCI
1Beata SyldatkCzęść 1 – Zatrudnienie specjalisty z dziedziny zdrowia (zajęcia sportowo- gimnastyczne)
2Jan KiślukCzęść 2 – Zatrudnienie specjalisty z dziedziny kultury i edukacji    

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacja o udzieleniu zamówienia 1.TG.2021
Przewiń na górę