ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.TG.2021

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej Dostawy produktów spożywczych na zajęcia dla uczestników/uczestniczek Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami mogą Państwo również znaleźć na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.TG.2021
Przewiń na górę