Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2.W.2021 – dostawa materiałów na zajęcia dla uczestników Klubów Rodzin,  w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

ZAMAWIAJĄCY:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

informuje o udzieleniu zamówienia

Zamówienie zostało udzielone w dniu 05.08.2021 r. Wykonawcy:

lp nazwa firmy  nazwa i numer części
 1 PHU „Aut”
Jan Domaros
84-300 Lębork
Plac Pokoju 6
 Część 1– Dostawa materiałów biurowych na zajęcia dla uczestników Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. 
„Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”
2Hurtownia Papiernicza
Krystyna Jędrzejczyk
84-300 Lębork
Ul. Czołgistów 32
Część 2 – Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczestników Klubów Rodziny
w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacje o wyniku postępowania
Przewiń na górę