Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3TG.2021 – dostawa produktów spożywczych na zajęcia Klubów  Seniora, w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

ZAMAWIAJĄCY:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

informuje o udzieleniu zamówienia

Zamówienie zostało udzielone w dniu 05.08.2021 r. Wykonawcy:

L.p.Nazwa (firmy), adres i siedziba WykonawcyNAZWA I NUMER CZĘSCI 
1Hurtownia Artykułów  Spożywczych „Agawa” 83-300 Kartuzy, ul. Chmielińska 61 Oddział Lębork 84-300, Ul. Gdańska 36    Dostawa produktów spożywczych na zajęcia dla uczestniczek/uczestników Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe Gminy” 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacje o wyniku postępowania
Przewiń na górę