Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3.W.2021 – organizacja wakacji dla uczestników/uczestniczek  Klubów Rodzin,  w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

ZAMAWIAJĄCY:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

informuje o udzieleniu zamówienia

Zamówienie zostało udzielone w dniu 11.08.2021 r. Wykonawcy:

 lpNazwa (firmy) i adres Wykonawcy Nazwa i numer części
 1 Agencja Turystyczno-Artystyczna „Przygoda” ul. Staromiejska 15 e 1
84-300 Lębork
 Część 1– Organizacja 7 dniowych wakacji dla uczestników/uczestniczek Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. 
„Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacje o wyniku postępowania
Przewiń na górę