ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4.W.2021

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy produktów spożywczych dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami mogą Państwo również znaleźć na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4.W.2021
Przewiń na górę