Informacja wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 6.W.2021 – dostawa produktów spożywczych (cateringu) na zajęcia Klubów Rodzin, w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
ZAMAWIAJĄCY:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
informuje o udzieleniu zamówienia
Zamówienie zostało udzielone w dniu 08.12.2021 r. Wykonawcy:

lpNazwa (firmy), adres i siedziba WykonawcyNAZWA I NUMER CZĘŚCI
1 „Bar u Skwarka”
ul. Kościuszki 1/3
76-230 Potęgowo
Dostawa spożywczych na zajęcia dla uczestniczek/uczestników Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe Gminy”


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacja wyniku postępowania
Przewiń na górę