Informacja o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 4.TG.2021 – dostawa produktów spożywczych na zajęcia Klubów  Seniora, w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

ZAMAWIAJĄCY:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

informuje o udzieleniu zamówienia

Zamówienie zostało udzielone w dniu 09.12.2021 r. Wykonawcy:

L.p.Nazwa (firmy), adres i siedziba WykonawcyNAZWA I NUMER CZĘSCI 
1„Bar u Skwarka” ul. Kościuszki 1/3 76-230 PotęgowoDostawa spożywczych na zajęcia dla uczestniczek/uczestników Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe Gminy” 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacja o wyniku postępowania
Przewiń na górę