Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 4.W.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym oferty dotyczącej dostawy produktów spożywczych dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-zamówienie zostało udzielone i realizowane będzie przez:

2Hurtownia Cash&Carry Lębork, ul.Zwarowska 20 Eurocash S.A Ul.Wiśniowa 11 62-052 Komorniki2650,64
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Informacje o wyniku postępowania
Przewiń na górę