Informacja o przebiegu postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2.TG.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym zatrudnienia specjalisty z dziedziny Zdrowia w  Klubach Seniora w Nowej Wsi i Krępie Kaszubskiej w projekcie „Troskliwe Gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-zamówienie zostało udzielone i realizowane będzie przez:

Fundacja ACTIVE AGE
Miejscowość ; Lębork/ul. Marusarzówny 6/12 84-300 Lębork
Cena :120,00 PLN  
Informacja o przebiegu postępowania
Przewiń na górę