Oświadczenie

Fundacja Lokalna siedzibą w Pogorzelicach, Pogorzelice 6, 84-300 Lębork, jako beneficjent projektu pt. „Troskliwe gminy – etap 2” nr umowy RPPM.06.02.02-22-0007/22 zobowiązuje się do zachowania trwałości efektów ww. projektu, tzn. utrzymania wspartych w ramach projektu 60 miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu, tj. minimum do 31.10.2024 roku.

 Wskazane we wniosku formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości: 3 Kluby Seniora, 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 1 osoba świadcząca usługi asystenckie oraz 12 wolontariuszy świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Tym samym Fundacja Lokalna deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie czasu, tzn. do 31.10.2024r.

Oświadczenie
Przewiń na górę