Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.TG.2021

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej Dostawy produktów spożywczych na zajęcia dla uczestników/uczestniczek Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego […]

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1.W.2021

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej Dostawy materiałów na zajęcia dla uczestników Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

Informacja o udzieleniu zamówienia 1.TG.2021

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1.TG.2021 – pn. Zatrudnienie specjalistów z dziedziny zdrowia, kultury i edukacji w ramach projektu pn. Troskliwe gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Granty na działania z młodzieżą na terenach wiejskich

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse – Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00. W konkursie Równać Szanse – Małe Granty możesz zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości! […]

Fundusz grantowy dla NGO z Lęborka i Nowej Wsi

Czas na innowacyjne zmiany w lokalnych społecznościach! Firma Farm Frites Poland uruchomiła fundusz grantowy dla organizacji i grup nieformalnych z Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej. Zachęcamy do składania wniosków, a grupy nieformalne potrzebujące wsparcia zachęcamy do kontaktu z ekspertami Fundacji Lokalnej. Więcej szczegółów na: https://www.forumrozwoju.org.pl/fabryka-lokalnych-innowacji

Przewiń na górę