zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia 1.TG.2021

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1.TG.2021 – pn. Zatrudnienie specjalistów z dziedziny zdrowia, kultury i edukacji w ramach projektu pn. Troskliwe gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Przewiń na górę