zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.TG.2021

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej Dostawy produktów spożywczych na zajęcia dla uczestników/uczestniczek Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego […]

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1.W.2021

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej Dostawy materiałów na zajęcia dla uczestników Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

Zatrudnienia specjalistów w trybie konkurencyjności

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy/ów na  realizację usługi w zakresie zatrudnienia specjalistów z dziedziny zdrowia, kultury i edukacji w ramach Projektu „Troskliwe gminy” nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Przewiń na górę