Projekty

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Troskliwe Gminy”

Celem projektu jest realizacja zintegrowanego systemu usług
społecznych zakładającego utworzenie do 30.06.2023r. 95
nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających
dostępność tych usług dla minimum 125 osób zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do
seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami
przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o
indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny
poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 957 155,42 zł

Przewiń na górę