Kandydaci na Wójta zmierzą się w debacie przedwyborczej.

Kandydaci na urząd wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska zaprezentują swoje programy wyborcze podczas debaty organizowanej przez Fundację Lokalną. Debata odbędzie się 8 września br. o godz. 18:00 i transmitowana będzie on-line za pomocą kanałów internetowych.

Komisarz Wyborczy w Słupsku przyjął zawiadomienia o utworzeniu czterech komitetów wyborczych, które do 27 sierpnia miały czas na zgłaszanie swoich kandydatów. Trwa weryfikacja list poparcia, na podstawie których Komisarz Wyborczy ogłosi oficjalnych kandydatów w przedterminowych wyborach na wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Na podstawie rozmów i ustaleń z komitetami wyborczymi zaplanowano termin i ramowy program debaty. Udział swoich kandydatów w debacie potwierdziły do tej pory KWW Zdzisława Chojnackiego i KWW Lepszy Samorząd reprezentujący Krzysztofa Pruszaka.

W pierwszej części, kandydaci odpowiedzą na serię pytań przygotowanych przez organizatora w kilku kluczowych obszarach dot. wizji i rozwoju gminy. Będą to pytania dotyczące m.in. inwestycji, ładu przestrzennego, sportu i kultury, rolnictwa oraz pomocy społecznej i edukacji. Druga część debaty to pytania nadesłane przez mieszkańców do Fundacji Lokalnej. Po tej serii pytań kandydaci będą mogli zadać po jednym pytaniu swoim kontrkandydatom. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do nadsyłania pytań, które warto zadać kandydatom na wójta. Można to zrobić poprzez kontakt z Fundacją Lokalną za pośrednictwem mediów społecznościowych, telefonicznie (tel. 507742970), mailowo (biuro@fundacjalokalna.pl) lub osobiście.

Kandydaci na Wójta zmierzą się w debacie przedwyborczej.
Przewiń na górę